Wat als je de toegankelijkheid vergeet? 

Het gemeentebestuur van Immobielegem heeft een schitterend idee. Met een mooie tentoonstelling over de rijke geschiedenis van de gemeente wil ze het 750-jarige bestaan ervan in de kijker zetten. Maanden werk gingen de start van de tentoonstelling en alle festiviteiten vooraf. Maar tijdens de vele meetings en overlegmomenten werd één ding over het hoofd gezien: de toegankelijkheid.

 

 

Hoe geraken mensen in een rolstoel vlot de tentoonstellingsruimte binnen? Zo dreigt een tentoonstelling voor alle inwoners toch nog een deel van de bevolking uit te sluiten. En zeggen dat het zo anders had kunnen zijn. 

Toegankelijkheid is een recht 

Zeker als gemeentebestuur moet Immobielegem er alles aan doen om de toegankelijkheid voor iedereen in openbare gebouwen te verzekeren.

 

Een tentoonstelling organiseren voor de hele bevolking zonder ervoor te zorgen dat ook rolstoelgebruikers en mensen die slecht te been zijn makkelijk binnenraken is dus not done. Toegankelijkheid voor iedereen is een basisrecht. Een recht dat niet eens zo moeilijk te realiseren is. 

Zo zorg je voor maximale toegankelijkheid 

Overheidsgebouwen zijn vaak oudere gebouwen met tal van niveauverschillen. Dat maakt het niet altijd evident voor mensen met kinder- of rolwagens om die gebouwen op een makkelijke manier te betreden. En ook mensen met fysieke beperkingen kunnen hierdoor wel eens worden afgeschrikt om langs te komen.

 

Nochtans kan het toegankelijkheidsprobleem snel en doeltreffend worden opgelost met de plaatsing van een hellingbaan. Dat gebeurt op een snelle manier zonder veel ingrijpende werkzaamheden. Die installatie kan zowel tijdelijk als definitief worden geplaatst. Naast een definitieve aankoop van de toepassing, is het dus ook mogelijk om ze te huren voor korte of middellange termijn. Dankzij deze relatief eenvoudige ingreep garandeer je de toegang tot eender welk gebouw voor iedereen. En dat is meer dan een praktische oplossing.

 

Het is tegelijk een integer gebaar naar iedere inwoner van een stad of gemeente dat ook hij welkom is. En er geen moeite wordt gespaard om hem te verwelkomen en zo te betrekken bij alles dat voor mensen zonder fysieke beperkingen zonder nadenken mogelijk is. 

Dit gebeurt er wanneer je toegankelijkheid over het hoofd ziet.

Denk aan toegankelijkheid 

Denken aan toegankelijkheid is meer dan een manier om iedereen toegang te verschaffen tot een gebouw. Het betekent dat je als gemeentebestuur echt inzit met je inwoners en letterlijk je deuren openzet voor iedereen. Die toegankelijkheid over het hoofd zien, word je dus terecht niet in dank afgenomen en kan je positie als gemeentebestuur ernstig in diskrediet brengen. Om nog maar te zwijgen van je geloofwaardigheid. 

 

Als verantwoordelijk bestuur kun je er dan ook beter alles aan doen om toegankelijk te zijn voor je inwoners. Niet alleen op het vlak van heldere communicatie, maar ook letterlijk wanneer het aankomt op een vlotte toegang tot al je gebouwen en evenementen. Een klein gebaar met een groot resultaat!